Poziom zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu jest dziś bardzo wysoki. Poziom pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10 znacznie przekroczył normę, w związku z czym zaleca się ograniczenie wychodzenia na wolne powietrze do minimum.

– Ze względu na złą jakość powietrza, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku – informuje GIOŚ.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał również powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w środę (12 stycznia) od godziny 8:00 do 24:00. Obszar ryzyka obejmuje powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, trzebnicki, miasto Wałbrzych, miasto Jelenia Góra, miasto Wrocław, miasto Legnica.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Złą jakość powietrza we Wrocławiu potwierdza również globalny smogowy ranking dużych miast według IQAir, w którym miasto stu mostów zajmuje obecnie drugie miejsce z wartością indeksu jakości powietrza – 236.

Ocena jakości powietrza przebiega w 6-stopniowej skali, która opisuje wpływ zanieczyszczeń na ludzkie zdrowie:

  • BARDZO DOBRY (0-50) – oznacza bardzo dobrą jakość powietrza. Nie istnieje realne zagrożenie dla zdrowia podczas wykonywania jakichkolwiek aktywności na zewnątrz.
  • DOBRY (50-100) – oznacza zadowalającą jakość powietrza. W takim przypadku zanieczyszczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub ryzyko jest niewielkie.
  • UMIARKOWANY (101-150) – oznacza akceptowalną jakość powietrza, ale zanieczyszczenie może być zagrożeniem dla osób szczególnie wrażliwych.
  • DOSTATECZNY (151-200) – oznacza dostateczną jakość powietrza. Zanieczyszczenie stanowi już zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla grup wrażliwych.
  • ZŁY (201-300) – oznacza złą jakość powietrza. Zanieczyszczenie jest na tyle duże, że najlepiej zupełnie zrezygnować z uprawiania sportu na wolnym powietrzu.
  • BARDZO ZŁY (>300) – oznacza bardzo złą jakość powietrza, która powoduje problemy ze zdrowiem. Przebywanie na zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 

Źródło: GIOŚ/IQAir / Foto: Pixabay