Aktualnie zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-6:00 obowiązuje na Starym Mieście. Już wkrótce ograniczenie ma zostać rozszerzone o osiem kolejnych osiedli. Zanim jednak przepisy wejdą w życie, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z poszczególnymi Radami Osiedli.

Po miesiącach konsultacji, rozmów z Radami Osiedli, gromadzenia statystyk wprowadzamy we Wrocławiu ograniczenie nocnej (22:00-6:00) sklepowej sprzedaży alkoholu na 8 centralnych osiedlach. Kierujemy się przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo mieszkańców i porządek na tych osiedlach. Tego chcą mieszkańcy! Mamy za sobą pierwszy etap, czyli uchwałę zamiarową – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Bartłomiej Ciążyński, Wiceprezydent Wrocławia.

Ograniczenie ma dotyczyć następujących osiedli:

  • Huby,
  • Nadodrze,
  • Ołbin,
  • Plac Grunwaldzki,
  • Powstańców Śląskich,
  • Przedmieście Oławskie,
  • Przedmieście Świdnickie,
  • Szczepin.

Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej (19 października) projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii odnośnie ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w wybranych lokalizacjach został przegłosowany. Radni oddali 30 głosów za i 3 głosy przeciw. Trzy osoby były nieobecne.

Teraz Urząd Miasta zbierze szczegółowe opinie Rad Osiedli, które zadecydują o wprowadzeniu nowego przepisu. Przypominamy, że ograniczenie dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zakup i spożycie alkoholu będzie możliwe tylko w lokalach gastronomicznych.

 

Foto: Pixabay