Od 1 stycznia 2024 roku Miasto Wrocław uruchomiło usługę automatycznego zliczania rowerzystów. Działanie to jest wynikiem dwóch projektów pilotażowych przeprowadzonych w ramach CityLab Wrocław na potrzeby Biura Zrównoważonej Mobilności, w których wzięły udział firmy dostarczające tego typu rozwiązania.

Przeprowadzone przez nas w ramach CityLab Wrocław projekty pilotażowe udowodniły, że nowe technologie mogą usprawnić proces monitorowania ruchu rowerowego, a uruchomienie na stałe usługi automatycznego zliczania rowerzystów niewątpliwie przyczyni się do lepszego zarządzania infrastrukturą rowerową w Mieście – powiedział Robert Bednarski Dyrektor ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.

System automatycznie zliczający rowerzystów we Wrocławiu

Na system składa się 12 urządzeń – jednej kamery oraz 11 czujników.

 • Sccanoo CAM, czyli specjalna kamera rejestrująca różne zdarzenia na skrzyżowaniach

  Kamera została umieszczona na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej i wjazdu na Most Uniwersytecki. Za jej pomocą mierzymy tu ruch rowerowy z uwzględnieniem  rozróżnienia rejestrowanych pojazdów ze względu na rodzaj, tj. osoby poruszające się na hulajnogach, rowerach, -, czy dostawców jedzenia.

 • Sccanoo PIR, czyli małe szare skrzyneczki w 100% samowystarczalne

  Nie wymagają podłączenia do zasilania z zewnątrz. Mierzą one liczbę rowerzystów korzystających z 11 tras rowerowych w mieście:
  – Powstańców Śląskich (odcinek: Szczęśliwa – Nasypowa, strona zachodnia);
  – Grabiszyńska (odcinek: Kolejowa – Plac Legionów, strona północna);
  – Legnicka (odcinek: Poznańska – Pl. Jana Pawła II, strona północna);
  – Długa (odcinek: Starograniczna – Mieszczańska, strona północna);
  – Jedności Narodowej (Obszar skrzyżowania przy Placu Słowiańskim, strona zachodnia);
  – Krakowska (Obszar skrzyżowania Na Niskich Łąkach);
  – Borowska (Obszar skrzyżowania przy ul. Kamiennej, strona wschodnia);
  – Swobodna (odcinek między: Komandorska –  Ślężna);
  – Grabiszyńska (Plac Legionów – Świebodzka strona południowa (Sądowa));
  – Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego (Obszar skrzyżowania przy ul. Hoene-Wrońskiego, strona południowa);
  – Pl. Grunwaldzki.

W odróżnieniu od kamery urządzenia te nie posiadają możliwości rozróżnienia typu sygnatury, i muszą być umieszczone bezpośrednio nad drogą dla rowerów.

Narzędziem, które łączy kamerę i skrzyneczki jest platforma internetowa, na której można sprawdzać wyniki automatycznych pomiarów: https://www.app.sccanoo.com/

Pomiary ruchu rowerowego we Wrocławiu – po co mierzony jest ruch rowerowy?

Dane dotyczące natężenia ruchu rowerowego w mieście są kluczowe przy ocenie realizacji założeń Wrocławskiej Polityki Mobilności oraz Polityki Rowerowej Wrocławia, gdyż pozwalają one ocenić pracę wkładaną w rozwój ruchu rowerowego we Wrocławiu.

Od 2006 roku co dwa lata prowadzone są we Wrocławiu pomiary natężenia ruchu rowerowego na kilku wybranych skrzyżowaniach. Robione są one ręcznie przez kilka dni – zazwyczaj na początku czerwca. Dzięki nim wiadomo, w których miejscach przyrasta ruch rowerowy i czy nowe inwestycje mają na to wpływ. Metoda ta pozwala na pozyskanie dodatkowych danych, takich jak płeć rowerzysty, czy to, na jakim rowerze jeździ. Nie pozwala ona natomiast na bieżąco sprawdzać, w jaki sposób na co dzień kształtuje się ruch rowerowy w mieście w zależności od pogody, pory dnia czy pory roku.

Dzięki automatycznym pomiarom ruchu takie dane mamy niemal natychmiast, możemy dzięki nim sprawdzać na bieżąco, czy realizowane przez nas działania przyczyniają się do tego, że ludzie przesiadają się na rowery. Takie informacje są potrzebne zarówno przy planowaniu i realizowaniu nowych inwestycji rowerowych, jak również przy organizacji akcji promujących i popularyzujących jazdę rowerem – mówi Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Foto: mat. prasowe