Od 1 stycznia 2024 roku Miasto Wrocław uruchomiło usługę automatycznego zliczania rowerzystów. Działanie to jest wynikiem dwóch projektów pilotażowych przeprowadzonych w ramach CityLab Wrocław na potrzeby Biura Zrównoważonej Mobilności, w których wzięły udział firmy dostarczające tego typu rozwiązania.