Od poniedziałku (11 września) wnioski o wydanie paszportu będzie można składać już nie tylko w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, ale także w Centrum Obsługi Mieszkańca działającym na terenie Centrum Handlowego Magnolia Park przy ul. Legnickiej 58. Nowy Terenowy Punkt Paszportowy ma odciążyć DUW i zmniejszyć ogromne kolejki, które ustawiają się tam każdego dnia.

Wniosek o wyrobienie paszportu będzie można złożyć w Magnolia Park po wcześniejszym umówieniu wizyty. Należy zarejestrować się na stronie internetowej, a w dniu składania wniosku należy mieć ze sobą odpowiednie dokumenty.

Aby załatwić sprawę należy przygotować:

  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego,
  • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej,
  • ważny dokument paszportowy, albo ważny dowód osobisty,
    – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL,
    – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą,
    – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – na żądanie organu, w przypadku rozbieżności w danych lub wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa osoby.

Centrum Obsługi Mieszkańca znajduje się na piętrze, między lokalami Reserved i Martes Sport, nad drogerią Super-pharm. W punkcie czynne będą dwa stanowiska paszportowe działające w godzinach 9.00-18.00 od poniedziałku do piątku. W soboty punkt będzie nieczynny.

 

Foto: mat. Magnolia Park