Komunikat o wyborze najkorzystniejszej z ofert, złożonych w ramach przetargu, został opublikowany pod koniec listopada. Jak poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, dokumentację projektową dotyczącą remontu mostu Grunwaldzkiego przygotuje PBW Inżynieria. Czas przewidziany na opracowanie projektu to 12 miesięcy – kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

– Od początku swego istnienia most był istotnym połączeniem przez Odrę i ważnym szlakiem miejskiej komunikacji. Jeździły po nim bowiem już konne tramwaje. Remonty obiektu, jezdni i torowiska o mniejszym i większym zakresie wykonywano na moście stopniowo od 1956 r. Ostatnie prace remontowe, obejmujące stabilizację łożysk, zabezpieczenia antykorozyjne oraz naprawę granitowych elementów pylonów i nabrzeży, miały swój początek 30 lat temu. Budowa i oddanie w 2012 r. AOW pozwoliły co prawda uwolnić most od destrukcyjnego dla elementów nośnych ciężkiego ruchu tranzytowego, ale coraz nowocześniejsze tramwaje oraz autobusy są niestety o wiele cięższe niż tabor produkowany 10 czy 20 lat temu – wyjaśnia ZDiUM.

Aby most nadal zachwycał, a jednocześnie by umożliwić jego dalszą eksploatację, konieczne jest przeprowadzenie remontu. Projekt, który opracuje wyłoniony w ramach przetargu wykonawca, obejmie następujące branże: konstrukcyjną, drogową, torową, elektryczną (oświetlenie, trakcja), odwodnienia, teletechniczną (MKT), ruchu zastępczego i docelowego, przebudowy kolizyjnego uzbrojenia.

Jeżeli chodzi o zakres robót, przewiduje się m.in. wymianę żelbetowej płyty pomostowej, izolacji, nawierzchni jezdni, naprawy antykorozyjne konstrukcji stalowej, ocenę nośności i wzmocnienie konstrukcji tak, aby w razie możliwości poprawić nośność użytkową obiektu do 40 ton oraz wymianę torowiska tramwajowego.

Cały projekt będzie konsultowany ze służbami konserwatorskimi, przeprowadzone zostaną również badania stratygraficzne. Biuro projektowe ma także sprawdzić możliwość odtworzenia przedwojennych elementów dekoracyjnych, mowa tu m.in. o kopułach wieńczących niegdyś kamienne pylony.

Dokumentacja ma być gotowa za rok. Wtedy też rozpoczną się przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę prac budowlanych.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu