Spółka Wrocławskie Inwestycje ogłosiła przetarg na budowę drogi dla rowerów od ul. Rybackiej do placu Jana Pawła II. W ramach inwestycji powstanie 240 metrów nowej ścieżki rowerowej, planowane są również nasadzenia krzewów.

Budowa dwukierunkowej drogi rowerowej to zadanie zgłoszone w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie ścieżki rowerowej dwukierunkowej po północnej stronie ul. Legnickiej, z wykorzystaniem istniejącego chodnika oraz części parkingu na pl. Solidarności i połączenie z istniejącą drogą rowerową w rejonie ul. Rybackiej oraz przejściem podziemnym pod pl. Jana Pawła II.

 

Dodatkowo, zwycięzca przetargu będzie zobowiązany do wykonania innych zadań, takich jak:

 • wyznaczenie wyniesionego przejazdu oraz przejścia dla pieszych przez ul. Sokolniczą,
 • wykonanie chodników w rejonie wyznaczonej drogi rowerowej,
 • regulacja/obniżenie istniejących krawężników kamiennych i betonowych wraz z ławą,
 • ułożenie obrzeży betonowych wraz z ławą,
 • wykonanie odwodnienia i wpustów deszczowych w rejonie ul. Sokolniczej,
 • wykonanie lokalnej odbudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni,
 • wykonanie lokalnej odbudowy konstrukcji i nawierzchni chodników,
 • wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zieleni,
 • przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Legnicka-Rybacka-Nabycińska,
 • przebudowa kolidującego uzbrojenia – przestawienie latarni oświetlenia ulicznego,
 • wykonanie i wdrożenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z elementami BRD,
 • wyniesienie, wdrożenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
 • organizacja, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza budowy,
 • rekultywacja terenu po zakończonych robotach wszystkich branż.

Oferty w ramach przetargu można składać do 15 września 2021 roku. Wykonawca będzie miał 6 miesięcy na realizację inwestycji.

 

Foto: Facebook/Inwestycje we Wrocławiu