Informacje o planach na budowę nowoczesnego i przyjaznego dla pacjentów szpitala zostały opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego prawie 5 lat temu. Ostatecznie, w miniony wtorek (7 marca) przedstawiono wykonawcę inwestycji, który został wybrany w ramach postępowania przetargowego. Planowany termin otwarcia szpitala to połowa 2028 roku.

– Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu jest priorytetową i największą w historii Dolnego Śląska inwestycją samorządu województwa w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu. Nowoczesny szpital onkologiczny pozwoli na leczenie pacjentów na najwyższym poziomie. Nowy szpital będzie realizował kompleksowe lecznictwo w zakresie onkologii, pulmonologii i hematologii, oparte o współpracę wielodyscyplinarnych zespołów specjalistów. Wyłonienie wykonawcy to kamień milowy w realizacji tej niezwykle potrzebnej na Dolnym Śląsku inwestycji – zaznacza Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Do przetargu zgłosiło się pięciu oferentów:
• firma PORR, oferta na kwotę 1,055 mld zł
• firma Doraco, oferta na kwotę 1,328 mld zł
• konsorcjum Polimex Budownictwo, oferta na kwotę 1,419 mld zł
• firma Mirbud, oferta na kwotę 1,177 mld zł
• firma Mostostal Warszawa, oferta na kwotę 1,197 mld zł

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, na kwotę 1,055 mld zł, złożyła firma PORR. Jednak nie tylko cena wpłynęła na ostateczny wybór, ponieważ pod uwagę brane były również inne kryteria przyjęte przez zamawiającego, takie jak zastosowanie energooszczędnych rozwiązań czy okres gwarancji jakości.

Zgodnie z procedurą, pozostali uczestnicy przetargu mają 10 dni na odwołanie do KIO. Jeżeli żadna z firm nie skorzysta z tej możliwości, umowa z wykonawcą zostanie podpisana. Budowa szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy. Etap projektowania ma potrwać maksymalnie 15 miesięcy, natomiast etap budowy 36 miesięcy. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z budżetu państwa oraz ze środków własnych DCOPiH.

Nowy szpital powstanie przy ul. Kosmonautów. Będzie miał powierzchnię 100 502,79 m2 – 4 kondygnacje naziemne oraz 1 podziemną. Będzie mieściło się w nim 26 oddziałów stacjonarnych i 30 jednostek leczenia ambulatoryjnego. Liczba gabinetów w przychodni zwiększy się z 33 do 73.  Pacjenci nowego szpitala będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe – w sumie 671 łóżek. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie. Szpital w całości będzie funkcjonował w ramach 9 unitów, czyli kompleksowych centrów diagnostyki i leczenia. Przy budynku zostanie zorganizowany parking z 1026 miejscami postojowymi. Plan budynku oparty jest na kształcie litery Y, uwzględnia ścieżkę pacjenta tak, aby miał on możliwość jak najszybszego dostania się do lekarza, laboratorium czy na oddział.

– Jeżeli budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, to liczę, że w roku 2028 do placówki trafią pierwsi pacjenci – mówi Paweł Zawadzki, zastępca dyrektora ds. rozwoju. – Nowa siedziba szpitala poprawi warunki leczenia onkologicznego zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. W warunkach, jakie mamy dziś w naszych placówkach, nie da się dalej rozwijać onkologii na odpowiednim poziomie. Mamy wybitną i oddaną pacjentom kadrę, ale infrastruktura, w jakiej leczymy, nie przystaje do obecnych standardów.

Nowy Szpital Onkologiczny będzie skupiał w jednym miejscu zakresy lecznictwa onkologicznego, hematologicznego wraz z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku oraz chorób płuc, realizowanych dotychczas w trzech szpitalach: Dolnośląskim Centrum Onkologii, Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych.

 

Źródło/Foto: mat. prasowe UMWD