Znamy wyniki warsztatów projektowych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich, dotyczących Zaułka Solnego.

Koncepcje zagospodarowania rejonu Zaułka Solnego, w ramach projektu Akupunktura Miasta, opracowały cztery pracownie: CH+ VROA, Maćków Pracownia Projektowa, ISBA oraz ArC2 Fabryka Projektowa.
Oto zwycięska koncepcja CH+ VROA.                                                                          [addAdSense]
Prace oceniali eksperci: przedstawiciele wrocławskiego oddziału SARP, uczelni wyższych, ruchów miejskich czy organizacji pozarządowych.
– Kapituła, której celem było wskazanie najodpowiedniejszego rozwiązania architektoniczno-urbanistycznego dla rejonu Zaułka Solnego i kwartału wydzielonego ulicami Ruską, Psie Budy oraz zachodnią pierzeją placu Solnego, postanowiła rekomendować koncepcję zespołu CH+ VROA –  jako najmniej inwazyjną, której realizacja nie ograniczyłaby dalszych prac koncepcyjnych i projektowych na tym obszarze – czytamy na stronie SARP.