Na poszczególnych wrocławskich ulicach trwa montaż progów zwalniających w ramach krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace są finansowane ze środków Gminy Wrocław i Unii Europejskiej, a nadzoruje je Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Nowe elementy BRD pojawiają się m.in. w sąsiedztwie szkół i na ciągach charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu pieszego. O uspokojenie ruchu w takich miejscach wnioskują mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem rad osiedli – wyjaśnia ZDiUM.

Pierwszy etap prac zostanie zrealizowany do końca przyszłego tygodnia, a nowe progi zwalniające pojawią się w następujących lokalizacjach:

  • ul. Hubska/św. Jerzego,
  • ul. Kamienna/Komandorska,
  • ul. Piaskowa/pl. Nankiera,
  • ul. Ślężna/Dębowa,
  • ul. Ślężna/Pułtuska,
  • rejon ronda Bednarza,
  • rejon ronda Lotników Polskich.

Kolejne progi zostaną zamontowane na al. Wiśniowej oraz ul. Na Niskich Łąkach i Grota-Roweckiego, a także, niezależnie od programu POIŚ, na ul. Gliwickiej i Księskiej.

Inwestycja obejmuje również lokalne naprawy nawierzchni jezdni w rejonie progów, montaż elementów BRD, wykonanie oznakowania, we wskazanych miejscach montaż punktowych elementów odblaskowych, słupków blokujących, a także obniżenie krawężników i wbudowanie płytek stop.

Koszt zadania to ponad 340 tysięcy złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław