W związku z opóźnieniami przy przebudowie ul. Hubskiej oraz problemami, które wystąpiły na ul. Pułaskiego, miasto wprowadza „optymalizację” organizacji ruchu i komunikacji zbiorowej. Zlikwidowany został m.in. buspas na Traugutta.

Miasto przyznało, że firma Balzola – wykonawca przebudowy ul. Hubskiej – nie radzi sobie z inwestycją. Dlatego na część prac wprowadzony zostanie dodatkowy wykonawca, by jak najszybciej udało się ją dokończyć.

Czasowa likwidacja buspasa na ul. Traugutta

– Torowisko tramwajowe na ul. Traugutta na odcinku od ul. Krakowskiej do pl. Wróblewskiego dotychczas przeznaczone dla pojazdów komunikacji miejskiej, taksówek i samochodów elektrycznych zostanie czasowo udostępnione wszystkim kierowcom w celu zwiększenia przepustowości.

Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Stawowa zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo
dopuszczając jazdę tylko prosto w kierunku ul. Komandorskiej. Celem tej korekty jest udrożnienie ruchu dla komunikacji miejskiej. Ponadto na ul. Piłsudskiego (na odcinku Stawowa – Komandorska) zostaną zlikwidowane miejsca postojowe na prawym pasie ruchu, aby zwiększyć przepustowość jazdy na wprost, pozostawiając lewy pas do skrętu w ul. Komandorską.

Na skrzyżowaniu ulic Komandorska/Swobodna zostanie wprowadzona korekta sygnalizacji
– wydłużenie otwarcia na trasie objazdu. Kierowcy będą mieli do wyboru jadąc na południe skręt w lewo w ul. Swobodną do węzła przesiadkowego lub też ul. Komandorską do ul. Studziennej a na następnie w ul. Ślężną.

Mat. prasowy