Panorama Racławicka to wrocławskie muzeum, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. We wnętrzu rotundy mieści się historyczne dzieło, które od lat jest wizytówką miasta i przyciągnęło już miliony odwiedzających. Na poniedziałek 14 czerwca 2021 roku, przypada 36 rocznica otwarcia słynnej ekspozycji.

Rotunda z Panoramą Racławicką została otwarta dokładnie 14 czerwca 1985 roku, od tego momentu wrocławianie oraz goście odwiedzający Wrocław, uzyskali możliwość monumentalnego dzieła stworzonego przez 9 artystów pod przewodnictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Prace nad płótnem, które realizowano na przełomie 1893 i 1894 roku, trwały 9 miesięcy i kosztowały 100 tysięcy złotych reńskich. W ich wyniku powstało dzieło o wysokości 15 metrów i szerokości 114-120 metrów, wymiary te są różne ze względu na kształt rotundy. Obraz olejny przedstawia bitwę pod Racławicami w 1794 roku, jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej, a dokładnie zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem gen. Tadeusza Kościuszki nad wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Aleksandra Tormasowa.

Dzieło kilkukrotnie ulegało uszkodzeniom, m. in. podczas I i II wojny światowej, na szczęście udało się je uchronić od całkowitego zniszczenia. Ostatecznie, po jego licznych podróżach i kontrowersjach związanych z jego eksponowaniem, zostało odrestaurowane i umieszczone w specjalnie wybudowanej w tym celu rotundzie we Wrocławiu. 14 czerwca 1985 Panorama Racławicka została uroczyście otwarta.

Do tej pory, a zatem w ciągu 36 lat, Panoramę Racławicką zobaczyło już 11 milionów osób. Tak intensywna eksploatacja budynku przez odwiedzających sprawiła, że konieczne było przeprowadzenie modernizacji, która rozpoczęła się w sierpniu 2020 roku i trwa nadal. W ramach prac, wprowadzonych zostanie sporo zmian takich jak:

  • aranżacja przestrzeni holu, który będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • modernizacja sklepu muzealny,
  • poprawa wyglądu i usytuowania kas,
  • rozbudowanie narracji towarzyszącej głównej ekspozycji,
  • unowocześnienia na terenie charakter małej rotundy – pojawią się ekrany ciekłokrystaliczne, na których wyświetlane będą m.in. mapy i przebieg bitwy pod Racławicami, jej bohaterowie czy umundurowanie,
  • modernizacja instalacji CO, elektrycznych, wentylacyjnych i sieci okablowania,
  • przebudowa sanitariatów.

Remont cały czas trwa, a optymistyczne prognozy przewidują że uda się je zakończyć już za około 1,5 miesiąca, a osoby stęsknione za widokiem wspaniałego dzieła, będą mogły je ponownie odwiedzić pod koniec lipca 2021 r.

 

Foto: Zbiory Fotopolska