W czwartek (14 marca) radni zdecydowali, że we wszystkie dni, w których będą odbywać się wybory, mieszkańcy dojadą bezpłatnie komunikacją miejską do lokali wyborczych. Dotyczy to także zbliżających się wyborów samorządowych. Kolejna zmiana jest ważna dla 16 tysięcy osób z umiarkowaną niepełnosprawnością – będą mogli podróżować we Wrocławiu z 50% ulgą.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, tak jak w przypadku wyborów parlamentarnych, do głosowania. Liczę, że i tym razem pobijemy rekord. By to ułatwić mieszkańcom, wprowadziliśmy bezpłatną komunikację w dni wyborcze, a dodatkowo 50% ulgi na stałe dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Z ulgowych przejazdów będą mogli korzystać też osoby spoza Wrocławia jeżdżący zarówno na biletach okresowych, jak i jednorazowych. Wystarczy mieć ze sobą legitymację lub wspomniane orzeczenie.

Pomoc przyznawana osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym zniżki i ulgi dotyczące usług publicznych, ma na celu przede wszystkim zapewnienie równych szans w życiu zawodowym i społecznym oraz aktywizację tej grupy osób.

– Wprowadzenie rozwiązania ulgowych przejazdów dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością to odpowiedź na postulaty wielotysięcznej społeczności osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Przypomnijmy – to 16 tysięcy osób które obejmą ulgi we Wrocławiu. Rozwiązanie będzie służyć aktywizacji zawodowej oraz społecznemu wyrównywaniu szans i budowaniu struktur dostępności w mieście. Łatwiejszy i tańszy dojazd do pracy zwiększa liczbę osób aktywnych zawodowo, a tym samym generuje większą liczbę osób płacących podatki w mieście – tłumaczy Adam Komar z fundacji Potrafię Pomóc.

Warto zauważyć, że Wrocław jest miastem, które posiada bardzo szeroką ofertę nieodpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Z opłat za bilety komunikacji miejskiej zwolnieni są seniorzy, którzy ukończyli 65 lat, podczas gdy w innych miastach Polski taki przywilej przysługuje najczęściej osobom od ukończenia 70. roku życia. Dodatkowo, we Wrocławiu z takiego prawa mogą korzystać dzieci i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 21. roku życia.

– Zostawiamy dotychczasowy katalog ulg i bezpłatnych przejazdów, poszerzamy go jeszcze o ulgowe przejazdy dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, udokumentowaną legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość – mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu.

Udział pasażerów w przejazdach jest coraz większy – 194,5 mln podróży to o ponad 20 mln więcej niż roku 2022. Idzie za tym rekordowa sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. W ubiegłym roku sprzedano ich za 208 mln złotych.

Dziś za przejazd co drugiego pasażera komunikacji miejskiej we Wrocławiu płaci Urząd Miasta.

 

Foto: mat. prasowe UMW