Brak tu przejścia podziemnego, KFC…

Ul. Świdnicka w 1968 roku. Widok od Rynku – z lewej strony w tle widać kawałek kościoła św. Doroty. Tramwaj znajduje się w pobliżu dzisiejszego przejścia podziemnego. W budynku po prawej mieści się dziś KFC, budynek na lewo od niego to dawna „Składnica Harcerska” – przedwojenny dom towarowy „Bielschowsky” z 1930 roku – wojnę przetrwał „bez szwanku”. Zburzono go jednak na pocz. lat 70 (wraz z sąsiednimi kamienicami) z powodu budowy „trasy W-Z”.

[addAdSense]

Foto: Fotopolska, Txt: Neo