AKTUALNOŚCI

Prezydent powołał Radę ds. Zwierząt. 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt. Wśród członków Rady są naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy  lekarze weterynarii. 

© Miejsca We Wrocławiu 2022 all rights reserved.