Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał Społeczną Radę ds. Zwierząt. Do jej zadań należeć będzie m.in. opiniowanie i rekomendowanie koncepcji, dokumentów strategicznych, aktów prawa miejscowego dotyczących odpowiedniego traktowania zwierząt. Wśród członków Rady są naukowcy, lekarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych czy  lekarze weterynarii. 

– Człowieka poznaje się często po tym, jaki ma stosunek do zwierząt. My we Wrocławiu dbamy o naszych „braci mniejszych”. Będziemy tę wrażliwość w ludziach budować, rozwijać, bo kochamy to miasto, ale przede wszystkim kochamy zwierzęta i zależy nam na ich dobru! – mówił Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

Skład Rady:

 • Barbara Borzymowska, przewodniczącą Rady, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt;
 • Zofia Białoszewska, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w stanie spoczynku;
 • Lidia Salata, dyrektorka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt;
 • Krzysztof Żurek, Biokontrola, odpowiedzialny za dzikie zwierzęta pojawiające się na terenie   Wrocławia;
 • Edyta Gal, Fundacja Koci Zakątek;
 • Elżbieta Osowicz, dziennikarka;
 • Anna Chrobot, adwokatka, Ekostraż;
 • Marcin Kadej, dr hab., dziekan Wydziału Nauk Biologicznych, UWr;
 • Angelika Wiwatowska, koordynatorka Animal Patrol, Straż Miejska;
 • Marta Pasikowska, lekarz weterynarii;
 • dr Grzegorz Sapikowski, lekarz weterynarii, UP, Lecznica Viva;

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zwierzat z 21.07.1997 roku na gminach spoczywa obowiązek dbania o zwierzęta pojawiające się na stałe czy na krócej na ich terenach. Nie jest to zadanie łatwe i wymaga wiedzy eksperckiej. Powołanie do Rady osób kompetentnych pozwoli na zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony i dobrostanu zwierząt mówiła Barbara Borzymowska, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Zwierząt i przewodnicząca Rady ds. Zwierząt.

 

Foto: Facebook/Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia
Źródło: mat. prasowy