We wtorkowy wieczór (7 listopada) Streetbus ponownie wyjechał na wrocławskie ulice, by nieść pomoc osobom w kryzysie bezdomności. W specjalnym autobusie można się ogrzać, zjeść gorącą zupę, a także otrzymać potencjalną ścieżkę pomocy. Pojazd będzie jeździć codziennie tą samą trasą, aż do wiosny przyszłego roku.

Od 2020 roku Streetbus przejechał niemal 30 tysięcy kilometrów. W minionym sezonie jego załoga wydała 25 tysięcy porcji zupy, a pomoc otrzymało 16 tysięcy osób, co tylko potwierdza, że kontynuowanie akcji jest bardzo istotne i potrzebne.

Tak samo jak w poprzednich latach, autobus rozpoczyna swoją działalność codziennie o godzinie 20:00 ma przystanku przy ul. Sieradzkiej, gdzie stacjonuje do godz. 20:25. Następne postoje to:

  • godz. 20:35 Hallera („na życzenie”),
  • godz. 20:40 FAT („na życzenie”),
  • godz. 20:42-21:12 Bzowa – Centrum Zajezdnia (przystanek stały),
  • godz. 21:19 pl. Orląt Lwowskich („na życzenie”),
  • godz. 21:30 Galeria Dominikańska („na życzenie”),
  • godz. 21:40 pl. Grunwaldzki („na życzenie”),
  • godz. 21:45-22:15 Katedra (przystanek stały),
  • godz. 22:20 Kościuszki („na życzenie”),
  • godz. 22:30-23:00 Sucha (przystanek stały),
  • godz. 23:15 Zaporoska – Ogrzewalnia (przystanek stały).

Akcja organizowana jest dzięki współpracy miasta Wrocław, MPK i MOPS. Realizacją zadania zajmuje się Homo Sacer i MiserArt.

Osoby w kryzysie bezdomności we Wrocławiu

Bezdomność niewątpliwie należy do jednych z najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. Aktualnie we Wrocławiu jest ponad 800 bezdomnych, a ich liczba utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. W większości są to osoby przebywające w placówkach.

Bardzo rzadko powodem bezdomności konkretnej osoby jest tylko jeden czynnik. Najczęściej wynika ona z wielu, często nakładających się na siebie przyczyn – bezrobocia, ubóstwa, rozpadu rodziny, uzależnienia, przemocy w rodzinie, zadłużenia i eksmisji, czy kryzysu psychicznego. Dlatego ważne jest, by reagować, jeśli widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy.

We Wrocławiu działa łącznie 13 placówek – 11 schronisk, ogrzewalnia i noclegownia. Ośrodki te prowadzone są na zlecenie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe (to m.in.: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kardynała Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Ludzie Ludziom, Homo Sacer, Akson, Stowarzyszenie Nadzieja, Stowarzyszenie Pierwszy Krok).

W placówkach całorocznych udostępnionych jest około 650 miejsc dla osób w kryzysie bezdomności. Dodatkowo w okresie zimowym, możliwe jest uruchomienie kolejnych 100.

 

Foto: mat. MPK Wrocław