Od 1-go października, z inicjatywy Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, na terenie miasta realizowany będzie pilotażowy projekt – „Szkolna Ulica”.