Tzw. Amfiteatr znajduje się w zachodnim narożniku Wyspy Opatowickiej. Dawniej odbywały się koncerty oraz różnego typu imprezy kulturalno – rozrywkowe. Zbudowany z betonu i stali, obecnie jest dosyć mocno zdewastowany.