Tzw. Amfiteatr znajduje się w zachodnim narożniku Wyspy Opatowickiej. Dawniej odbywały się koncerty oraz różnego typu imprezy kulturalno – rozrywkowe. Zbudowany z betonu i stali, obecnie jest dosyć mocno zdewastowany. 

Estrada wybudowana została po wojnie. Aktualnie wykorzystywana jako miejsce spotkań i pikników. Blisko znajdowała się przystań, do której dobijały statki pasażerskie oraz restauracja na wschód od amfiteatru.

Foto: Bonczek