W ostatnich dniach zakończyło się przyłączanie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym roku do sieci  podłączonych zostanie  w sumie 29 budynków, należących do  gminy, w nich około 300 mieszkań i około 420 pieców ulegnie likwidacji.