W pełni elektroniczna i dwuetapowa rekrutacja do szkół podstawowych. Także dodatkowe punkty za aktywny status w programie Nasz Wrocław, gdy staramy się o miejsce w szkole pozaobwodowej – to najważniejsze zmiany w naborze na rok szkolny 2022/2023.