W pełni elektroniczna i dwuetapowa rekrutacja do szkół podstawowych. Także dodatkowe punkty za aktywny status w programie Nasz Wrocław, gdy staramy się o miejsce w szkole pozaobwodowej – to najważniejsze zmiany w naborze na rok szkolny 2022/2023.

Elektroniczna rekrutacja

Podstawową zmianą w tegorocznym naborze do szkół podstawowych jest  to, że od 2022 r. rekrutacja do tych placówek prowadzona będzie w pełni elektronicznie. System rekrutacji został zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej, dzięki temu nie będzie trzeba już składać papierowych wniosków w placówce. Rodzic jednak będzie musiał posiadać aktywny profil zaufany lub e-PUAP. W innym wypadku nie wprowadzi on wniosku w systemie rekrutacyjnym i będzie musiał złożyć go osobiście w placówce.

Instrukcja i video, jak założyć profil zaufany dostępne na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/ w zakładce „Profil zaufany”.

Aktywny status podatnika w programie Nasz Wrocław

Dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły podstawowej (pozaobwodowej i integracyjnej) przyznawane będą również za posiadanie (przez przynajmniej jednego rodzica) aktywnego statusu w programie Nasz Wrocław, który zastąpi dotychczasowe oświadczenie rodzica o rozliczeniu PIT we Wrocławiu za rok 2021 r.

Z tego kryterium skorzystają rodziny rozliczające PIT we Wrocławiu. Dzięki temu realnie wpływają one na miejski budżet. Chcemy takie działania przy rekrutacji premiować – mówi Marcin Miedziński, zastępca dyrektora w Wydziale Przedszkoli i Szkół Podstawowych Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Ubiegając się o miejsce w pozaobwodowej szkole podstawowej, za aktywny status w programie Nasz Wrocław będzie można uzyskać aż  90 pkt – dodaje.

Rekrutacja do szkół podstawowych dwuetapowa

Rodzice chcący zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w pierwszym etapie (od 16 do 22 lutego br.) muszą złożyć w systemie elektronicznej rekrutacji zgłoszenie do swojej szkoły obwodowej, które podpiszą elektronicznie. Przy czym tu nic się nie zmienia. Wszystkie dzieci mają zapewnione miejsce w tych placówkach (zgodnie z miejscem zamieszkania).

Jeżeli natomiast rodzice chcą zapisać dziecko do innej, pozaobwodowej placówki, to w dniach 10-14 marca 2022 r. powinni (w drugim etapie) wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji. Oczywiście uwarunkowane jest to tym, czy dana placówka posiada jeszcze wolne miejsca.

W drugim etapie wskazuje się maksymalnie trzy placówki, dwie wybrane pozaobwodowe oraz obowiązkowo, jako ostatnią, swoją szkołę obwodową. Pamiętajmy jednak, że kolejność zgłoszeń w elektronicznym systemie nie ma znaczenia. Liczy się wyłącznie liczba punktów zgromadzonych przez kandydata do szkoły poza swoim obwodem – wyjaśnia Marcin Miedziński.

Rekrutacja do szkół podstawowych rusza w środę 16.02.2022 r. o godz. 12.00.

Skorzystaj z wyszukiwarki wrocławskich szkół obwodowych

Każdy maluch ma zagwarantowane miejsce w swojej obwodowej szkole podstawowej. Jeżeli rodzic nie wie, która to placówka, to taką informację łatwo znajdzie dzięki dedykowanej wyszukiwarce na stronie rekrutacji.

Na stronie rekrutacji należy kliknąć przycisk „Rekrutacja do szkół podstawowych”, a następnie „Szkoła obwodowa” i pokaże się wyszukiwarka. Wpisując w nią nazwę ulicy, przy której mieszkamy i numer domu lub bloku, wyświetli się nam informacja, która szkoła jest naszą obwodową. Będziemy mogli też przeczytać krótki opis o tej placówce – wyjaśnia Marcin Miedziński.

Przypominamy, że w bieżącym roku zmieniły się obwody 22 szkół podstawowych w mieście.

Zmiany podyktowane są m.in. dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego na obrzeżach Wrocławia. Wynikają też z wdrożonej w 2017 r. reformy systemu oświaty wydłużającej naukę w szkołach podstawowych do 8 lat, a także wcześniejszej reformy obejmującej obowiązkiem szkolnym dzieci 6- i 7-letnie w klasach pierwszych – wyjaśnia Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Spowodowało to zwiększenie liczby uczniów w szkołach podstawowych i nieadekwatną liczbę miejsc w stosunku do potrzeb – dodaje.

Czym jest program Nasz Wrocław i jak aktywować status podatnika?

Program Nasz Wrocław promuje osoby rozliczające swój podatek dochodowy we Wrocławiu. Dzięki udziałowi w programie można otrzymać darmowe wejściówki do miejskich atrakcji (m.in.: Aquaparku, Zoo i Hydropolis), zniżki u kilkudziesięciu partnerów programu, a także tańsze bilety okresowe MPK oraz miesięczny bilet MPK za 1 zł dla podróżujących po mieście z miesięcznym biletem kolejowym.

Od tego roku uczestnictwo w nim będzie także kluczowym kryterium w rekrutacji. Dlatego, aby zwiększyć szanse dziecka w rekrutacji do przedszkola lub szkoły podstawowej, wystarczy zarejestrować się do programu Nasz Wrocław oraz aktywować status podatnika.

W pierwszej kolejności należy założyć konto w programie Nasz Wrocław:
na stronie internetowej programu lub poprzez aplikację mobilną Nasz Wrocław
– osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia przy ul. Kotlarskiej 41

Następnie aktywować status podatnika:
elektronicznie lub stacjonarnie (więcej informacji na https://www.wroclaw.pl/nasz-wroclaw/nasz-wroclaw-jak-przedluzyc-status-podatnika-w-programie-nasz-wroclaw)

Poza Urzędem Miejskim przy ul. Kotlarskiej 41 status podatnika aktywować można również w Miejskich Bibliotekach Publicznych we Wrocławiu przy ul.: Krzywoustego 286, Sztabowej 98, Chociebuskiej 8-10.

 

Źródło: mat. prasowe