Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca wrocławskich działkowców do dzielenia się nadwyżkami zbiorów owoców i warzyw, a także do wymiany plonów między sobą w specjalnie przygotowanych do tego punktach, które są dostępne na terenie wybranych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Inicjatywa jest elementem miejskiej akcji „Wrocław Nie Marnuje”.