Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na remont ul. Komandorskiej, na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Wielkiej oraz chodników zlokalizowanych wzdłuż wspomnianego odcinka jezdni. W ramach prac remontowych zachowana zostanie znajdująca się tam kostka brukowa.