Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na remont ul. Komandorskiej, na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Wielkiej oraz chodników zlokalizowanych wzdłuż wspomnianego odcinka jezdni. W ramach prac remontowych zachowana zostanie znajdująca się tam kostka brukowa.

Pierwsza część przetargu dotyczy remontu ul. Komandorskiej, w ramach którego wykonane zostaną:

  • remont cząstkowy nawierzchni kamiennej jezdni,
  • wymiana nawierzchni bitumicznej zatok postojowych,
  • nawierzchnia peronu przystankowego oraz fragmentu chodnika do przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Sanocką.

Ulica Komandorska zlokalizowana jest w południowej części miasta i jest jedną z jego ważniejszych arterii, która liczy sobie 1,35 km. W ramach prac zachowana zostanie kostka brukowa, ponieważ jak tłumaczy Prezydent Wrocławia, jest to dużo trwalsze rozwiązanie niż asfalt, a żywotność takiej drogi wynosi co najmniej trzydzieści lat.

Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do realizacji remontu w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część druga przetargu dotyczy natomiast remontu nawierzchni chodników w ciągu ul. Komandorskiej, na odcinku od ul. Swobodnej do ul. Wielkiej. Zakres zamówienia obejmuje m. in. rozebranie nawierzchni bitumicznej, kostki i płyt betonowych, wykonanie koryta, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej czy regulację wysokościową krawężników i ścieku.

Zwycięzca przetargu będzie miał na realizację zamówienia dokładnie 2 miesiące, od momentu podpisania umowy.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / Google Maps