W ubiegłym roku na terenie miasta zrealizowano liczne inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Zwężenia jezdni, wyniesione przejścia, perony wiedeńskie, progi zwalniające czy azyle umożliwiające pieszym pokonanie jezdni dwuetapowo to przykłady rozwiązań, które zastosowano w poszczególnych wrocławskich lokalizacjach, by zredukować liczbę wypadków.