Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia ulicznego na trzech skrzyżowaniach. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, szczególnie że objęte zamówieniem lokalizacje, to miejsca przecięcia ruchliwych jezdni z ciągami pieszymi i rowerowymi.