Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przygotowuje się do realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu i budowie oświetlenia ulicznego na trzech skrzyżowaniach. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, szczególnie że objęte zamówieniem lokalizacje, to miejsca przecięcia ruchliwych jezdni z ciągami pieszymi i rowerowymi.

Inwestycja obejmie łącznie 6 przejść dla pieszych, zlokalizowanych przy następujących skrzyżowaniach:

  • ul Racławickiej ul. Lakierniczej,
  • ul. Reymonta i ul. Kraszewskiego,
  • al. Brücknera i ul. Gęsiej. Dodatkowo na al. Brücknera zostanie zaprojektowana i wybudowana sygnalizacja świetlna.

Przy każdym przejściu pojawią się 2 nowe latarnie. Na al. Brücknera wybudujemy także sygnalizację świetlną, zamontujemy też elementy wideomonitoringu, sterowniki i szafkę zasilająco-pomiarowo-rozdzielczą – wyjaśnia ZDiUM.

Termin realizacji zadania to 10 miesięcy, z czego pierwsze sześć miesięcy zajmą prace projektowe i uzgodnienia. Kolejne 4 miesiące upłyną już pod znakiem prac budowlanych.

Koszt doświetleń przy ul. Racławickiej i ul. Lakierniczej oraz ul. Reymonta i ul. Kraszewskiego to około 158 tysięcy złotych, natomiast inwestycja przy skrzyżowaniu al. Brücknera i ul. Gęsiej będzie kosztować blisko 800 tysięcy złotych.

 

Foto: mat. ZDiUM Wrocław