W ramach pomocy humanitarnej, Samorząd Województwa Dolnośląskiego zorganizował wysyłkę specjalistycznych pojazdów i artykułów pomocowych do Ukrainy. Do Obwodu Dnipropietrowskiego wysłano 9 karetek ratunkowych wypełnionych środkami medycznymi, artykułami spożywczymi oraz kocami, natomiast do Obwodu Kirowogradzkiego pojechało 8 karetek.