Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, zaplanowanej na czwartek 21 października, odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Zielińskiego, Nasypowej i Swobodnej.