Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, zaplanowanej na czwartek 21 października, odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Zielińskiego, Nasypowej i Swobodnej.

Na terenie, którego dotyczy projekt uchwały, mieści się aktualnie dobrze znany wrocławianom pawilon handlowo-usługowy „Pasaż Zielińskiego”, gdzie działalność handlową prowadzi Wrocławskie Stowarzyszenie Kupców oraz 9-kondygnacyjny budynek biurowo-usługowy, potocznie nazywany kartonowcem.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały: Celem planu jest wprowadzenie regulacji i ustaleń funkcjonalno-przestrzennych dotyczących zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, które pozwolą na dalszą działalność istniejących funkcji targowych, przy dostosowaniu ich formy do kreowanej obecnie nowej jakość przestrzeni reprezentującej wysoki prestiż tej części miasta.

Urzędnicy podkreślają także plusy lokalizacyjne terenu, który zgodnie z ich opinią charakteryzuje się bardzo dobrą dostępnością samochodową, pieszą, rowerową i komunikacji zbiorowej. Zarówno przystanki autobusowe, jak i tramwajowe znajdują się w bliskim sąsiedztwie obszaru opracowania, na ulicy Swobodnej, Powstańców Śląskich, Świdnickiej, Piłsudskiego i Zielińskiego. Odbywa się na nich ruch autobusowy, a na ulicach Świdnickiej, Powstańców Śląskich i Piłsudskiego również tramwajowy.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały odbędzie się już za kilka dni, a o decyzji radnych będziemy informować na bieżąco.

 

Foto: Facebook/Pasaż Zielińskiego