Pierwsza, pilotażowa edycja została zrealizowana w ubiegłym roku. Teraz program został wznowiony, dzięki czemu mieszkańcy Wrocławia w wieku od 18. do 40. roku życia, u których stwierdzono ryzyko utraty płodności w związku ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, będą mogli skorzystać z dofinansowania do jednej procedury zabezpieczenia...