Pod koniec kwietnia oferty złożone w ramach przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce zostały otwarte, a następnie sprawdzone pod względem formalnym. Ostatecznie w poniedziałek 28 czerwca spółka Wrocławskie Inwestycje opublikowała informację o wyborze najkorzystniejszej z nich.