Pod koniec kwietnia oferty złożone w ramach przetargu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej budowy trasy tramwajowo-autobusowej na osiedle Swojczyce zostały otwarte, a następnie sprawdzone pod względem formalnym. Ostatecznie w poniedziałek 28 czerwca spółka Wrocławskie Inwestycje opublikowała informację o wyborze najkorzystniejszej z nich.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział 8 firm. Najwyższa z cen zawartych w ofertach wynosiła: 2 901 570,00 zł brutto, natomiast najniższa: 1 723 723,23 zł brutto i to właśnie ta propozycja zwyciężyła. Zakres budżetowy Gminy Wrocław to: 1 655 532,03 zł, natomiast zakres MPWiK: 68 191,20 zł.

Najlepszą ofertę, która spełniła wszystkie wymogi ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów, wynikającą z sumowania ilości punktów za poszczególne kryteria, złożyła wrocławska firma BIPROGEO-PROJEKT.

„Biuro projektowe będzie miało za zadanie przygotować projekt nowego torowiska tramwajowego na odcinku 1,7 km. Tramwaj dojedzie na Swojczyce z Sępolna. Nowa pętla zostanie zaprojektowana w pobliżu ulic Bazaltowej i Chałupniczej. Obok planujemy wybudować park and ride na 181 aut. Przebudujemy i unowocześnimy także pętlę tramwajowo-autobusową na Sępolnie. Projekt obejmie przebudowę blisko 2,1 km drogi wojewódzkiej 455, budowę dróg rowerowych, chodników, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę sieci podziemnych oraz fragmentu nowego odcinka ul. Marco Polo, który połączy osiedle nad Odrą z ulicą Swojczycką na wysokości ul. Mydlanej. Projektant będzie miał czas na przygotowanie dokumentacji tej inwestycji do końca 2022 roku. Jednocześnie działamy w sprawie budowy nowych mostów Chrobrego. Elementy stalowe mostu powstają w Gdyni, a my kończymy żmudny proces uzgodnień w instytucjach niezależnych od miasta” – poinformował prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

 

Foto: Wrocławskie Inwestycje