Remont mostów Pomorskich powoli zmierza ku końcowi. Aktualnie na jednej z przepraw oraz na fragmencie ul. Pomorskiej układana jest masa bitumiczna. Planowo wszystkie prace mają zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku.