Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę noclegowni z ogrzewalnią przy ul. L. Popielskiego na Księżu Wielkim. Zadanie ma zostać zrealizowane w trybie „projektuj i buduj”, zatem wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania, a następnie do wykonania robót budowlanych. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia...