Myślą przewodnią akcji jest edukacja wizualna, która pomaga zwiększyć świadomość na temat zanieczyszczenia miast niedopałkami papierosów.