Wykonanie nasadzeń i prac ogrodniczych w północnej część pasa drogowego pl. Staszica – od ul. Łowieckiej do wjazdu na Dworzec Nadodrze, to jeden z etapów projektu „Zielone Nadodrze” zgłoszonego do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Przetarg dotyczący tego zadania zakończył się w piątek (26 maja).