Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na trzy zadania związane z miejscami postojowymi na terenie miasta. Dwa z nich to wyznaczenie płatnych stref postoju, natomiast trzecie dotyczy uporządkowania parkowania.