Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na trzy zadania związane z miejscami postojowymi na terenie miasta. Dwa z nich to wyznaczenie płatnych stref postoju, natomiast trzecie dotyczy uporządkowania parkowania.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych z podziałem na zadania:

Zadanie 1: Wyznaczenie płatnych miejsc postojowych w obszarach ograniczonych ulicami: Piłsudskiego – Tęczowa – Wysoka – Grabiszyńska we Wrocławiu;

Zadanie 2: Wyznaczenie płatnych miejsc postojowych w obszarach ograniczonych ulicami: Grunwaldzka – Piastowska – Sienkiewicza we Wrocławiu;

Zadanie 3: Uporządkowanie parkowania na ul. Ołbińskiej i Krętej we Wrocławiu.

W przypadku zadań nr 1 oraz nr 2, na obszarach zaznaczonych na mapach zostanie wprowadzona strefa płatnego parkowania C, a mianowicie płatne parkowanie będzie obowiązywać od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00. Opłaty w strefie C są następujące:

  • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
  • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
  • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
  • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Termin składania ofert mija 13 września 2021 roku o godzinie 9:30. Zadanie pierwsze ma zostać zrealizowane w ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy, natomiast zadanie drugie i trzecie w ciągu jednego miesiąca.

 

Foto: ZDiUM / Google Maps