Politechnika Wrocławska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz siedem szpitali podpisały porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia i prowadzenia Wydziału Medycznego. Jak podkreśla Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski – trudno sobie wyobrazić współczesną medycynę bez towarzyszącej jej myśli inżynierskiej.