Wrocław ściśle współpracuje z gminami aglomeracji na rzecz rozwijania wspólnego transportu zbiorowego. Łączą je porozumienia międzygminne, na mocy których Miasto staje się organizatorem transportu zbiorowego na liniach łączących Gminy z Wrocławiem.