Jedna z wrocławskich legend, związana z Katedrą św. Jana Chrzciciela, jest przestrogą dla wszystkich duchownych, którzy kiedykolwiek znajdą na swoim krześle białą różę.