Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej (19 października) zapadła jednomyślna decyzja o tym, by ustanowić obszar Lasu Prackiego użytkiem ekologicznym. Taką formą ochrony obejmowane są obszary o stosunkowo niewielkiej powierzchni, a jednocześnie cenne pod względem przyrodniczym. Las Pracki będzie 11. użytkiem ekologicznym we Wrocławiu.