150 mężczyzn ze schroniska dla bezdomnych we Wrocławiu zostało poddanych kwarantannie z powodu stwierdzenia zakażenia u jednego z podopiecznych noclegowni św. Brata Alberta. Panowie potrzebują wsparcia.