Papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie to międzynarodowa organizacja pozarządowa związaną z Kościołem katolickim, której podstawowym celem jest szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi na świecie. Nowe biuro regionalne organizacji powstało we Wrocławiu.