Przyjazny Zespół Szkolno-Przedszkolny to nazwa nowej placówki edukacyjnej, która powstaje na wrocławskich Maślicach. Już od września 2024 roku uczyć się w niej będzie blisko 1000 dzieci. Sam budynek jest już w ponad 65% gotowy.