Zarząd Dróg i Utrzymania miasta we Wrocławiu przygotował spis inwestycji „zrównoważenie mobilnych”, a mianowicie pieszych i rowerowych, które zostały zrealizowane w tym roku. Jak podkreśla ZDiUM, czasami są to naprawdę niewielkie inwestycje, mają jednak duże znaczenie dla komfortu lokalnej społeczności