Zarząd Dróg i Utrzymania miasta we Wrocławiu przygotował spis inwestycji „zrównoważenie mobilnych”, a mianowicie pieszych i rowerowych, które zostały zrealizowane w tym roku. Jak podkreśla ZDiUM, czasami są to naprawdę niewielkie inwestycje, mają jednak duże znaczenie dla komfortu lokalnej społeczności

Realizowane zadania dotyczą zazwyczaj na przebudowie istniejącego układu lub na uzupełnieniu luki w sieci dróg, więc nie imponują zakresem, ale w efekcie ułatwiają mieszkańcom codziennie funkcjonowanie w mieście. Często są to projekty zgłaszane przez wrocławian do Funduszu Osiedlowego, Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy Programu Inicjatyw Lokalnych.

Od stycznia 2022 roku, we Wrocławiu zrealizowane zostały następujące inwestycje:

 • chodniki w miejscu przedeptów przy skrzyżowaniu ul. Baudouina de Courtenay i Mianowskiego – 50 m, 40 tys. zł,
 • brakujący fragment chodnika przy ul. Koszalińskiej – 55 m, 111 tys. zł,
 • oświetlony łącznik między ul. Lubawską i Starobielawską – 80 m, 120 tys. zł,
 • oświetlony ciąg pieszo-rowerowy między skwerem Ludzi ze znakiem P i kładką Burzową, z zagospodarowaniem zieleni – 300 m, 614 tys. zł,
 • oświetlony ciąg pieszo-rowerowy na ul. Spiskiej, z zagospodarowaniem zieleni – 325 m, 1,23 mln zł,
 • brakujący fragment chodnika na ul. Obornickiej – 65 m, 700 tys. zł (wraz z doświetleniem i przebudową przystanku i drogi rowerowej oraz budową azylu),
 • dwa odcinki oświetlonej Promenady Krzyckiej między ul. Bardzką i Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową – łącznie 720 m, 1,8 mln zł (ciągi piesze i rowerowe),
 • oświetlone droga rowerowa i chodnik między ul. Robotniczą i Strzegomską – 125 m, 500 tys. zł,
 • oświetlony ciąg pieszo-rowerowy na ul. Boznańskiej – 170 m, 870 tys. zł.

Razem to blisko 2 km nowych dróg, oświetlonych, oznakowanych, wygodnych, nierzadko otoczonych nową zielenią i wyposażonych w meble miejskie. Wartość wykonanych robót zaś to prawie 6 mln zł – informuje ZDiUM.

Inne drobne, tegoroczne inwestycje służące poprawie bezpieczeństwa lub komfortu pieszych, to:

 • remont (podniesienie) peronów na ul. św. Katarzyny i Olszewskiego,
 • poprawa stanu nawierzchni na pętli Poświętne czy przy przychodni na ul. Potockiego,
 • wyznaczenie ciągu pieszego na ul. Studziennej,
 • budowa przejść i azylów na ul. Bajana, Wędkarzy, Kowalskiej, Agrestowej (przez linię kolejową).

 

Foto: ZDiUM Wrocław